Friday, February 27, 2009

येशील का परतून कधी?

येशील का परतून कधी विश्वात माझ्या
भरशील का रंग स्वप्नात माझ्या
मिटल्या डोळ्यात दाटले पाणी,
बांध हा पुन्हा रोखशील का कधी..
मूक ओठात हरवले शब्द,
माग तयान्चा घेशील का कधी
लोपलेल्या सुरान्चे,
कोमेजलेल्या कळ्यान्चे,
देणे देशील का कधी
परतून येशील का कधी...
परतून येशील का कधी..?

7 comments:

Jayu said...

chan kavita lihalis

poonam date said...

wah wah...!!!

sachin... said...

भल्या पहाटेचे स्वप्न तू,
जळत्या दीवसाची रात्र तू,
मजसाठी सत्य होशील कधी?
परतून येशील का कधी..?

चातक मी , अन पर्जन्य तू,
या देहाचे , सौजन्य तू,
मज तृप्त करशील तू कधी?
परतून येशील का कधी..?

Maitryee, ekdam chhan keli aahes kaveeta. Don't mind, bt just tuzi kaveeta wachali an 2 oli lihavyasha watalya. agadi mast aahe. asach lihit raha aani aamhala mast mast kaveeta det raha! Best luck!

Aparna said...

dhanyawad Sachin, tu lihilelya oli chhan aahet.

sachin... said...

he he.. thanks prajact... dhanyawad eivaji jamal tar mazahi blog visit kar aani kaahi suggestions suchav :)

Aparna said...

nakki wachen :)

Anil RBidwe said...

Best kavita