Wednesday, May 19, 2010

तिचा हुंकार

आई : या आजकालच्या मुला-मुलींचे काही सांगता येत नाही. कालपरवापासून बघाव तेव्हा हा फोनला चिकटलेला! काय रे काय बोलत तरी काय असता तुम्ही इतकावेळ? कळू दे तरी मला.

तो : अग आई काय सांगू तुला! ती फक्त 'हम्म्...' म्हणून हुंकार भरत असते. कस समजाव काय आहे मनात? मी आपला बोलत रहातो. या मुलींच्या मनात 'नेमक' असत तरी काय...

ती : कसा रे तू असा.. मी आताच कस काही सांगू तुला! इतके दिवस माझ्याच कोशात गुरफटलेले होते.. आता तुझ्याशी नवं नातं जोडल जातय. खूप बोलायच तर आहे तुझ्याशी.. पण अस एकदम स्वतःला मोकळ कस करू....
'हम्म्..' - depends... कधी मला तुझ्या बोलण्याला दुजोरा द्यायचा असतो, कधी तुझा एखादा मुद्दा पटलेला नसतो पण लगेच काही प्रतिसाद द्यायचा नसतो, तर कधी काहीच प्रतिसाद द्यायचा नसतो.. a neutral point of view.
आता या 'हम्म्..' चा कुठला अर्थ कुठल्या वाक्यासाठी घ्यायचा हे समजेल तुला थोड्या सहवासानंतर.. हो ना?

तो : हम्म्म्............. :) ;)

4 comments:

Maithili said...

:)

मीनल said...

अपर्णा, कित्ती दिवसांनी? अर्ध वर्ष गेल की! तुझ्या जुन्या ’सांज ये गोकुळी’ ला प्रतिसाद देऊन तुला उठवाव, म्हणून इथे आले आणि नवीन पोस्ट दिसली.. छान आहे. (बिना खंड) लिहीत रहा..

Aparna said...

धन्यवाद मीनल. हो ग आता विनाखंड लिहायचा प्रयत्न करेन.

prasad said...

hey masta lihile aahe!